Anasayfa İletişim


İnsülin Tipi İsimleri

R ( Kısa Etkili )

Regüler insüline kısa etki süreli insülinde denir. Çünkü hızla etki etmeye başlar ve etkisi daha çabuk sonlanır. Berrak görünümlüdür.

NPH (Orta Etkili)

NPH insüline orta etki süreli insülinde denir. Bu insülinin etkisi regüler insüline göre daha geç başlar ve yine regüler insülinden daha uzun sürer. Bulanık görünümlüdür.

M 70/30

İçerisinde %70 oranında orta etkili, % 30 oranında kısa etkili insülin vardır.Karışımdaki regüler insülinin etkisi hızla başlar ve NPH insülin de regüler insülinin etkisi azalmaya başladığında etki etmeye başlar. Bulanık görünümlüdür.  

 M 80/20 

İçerisinde %80 oranında orta etkili, % 20 oranında kısa etkili insülin vardır.Karışımdaki regüler insülinin etkisi hızla başlar.Ve NPH insülinde regüler insülinin etkisi azalmaya başladığında etki etmeye başlar.Bulanık görünümlüdür.

Hızlı Etkili İnsan İnsülini Analogları

Bu insülinin etkisi, kısa etkili insilünden daha çabuk başlar. Berrak görünümlüdür. Ve kısa etkili insülinden daha çabuk sonlanır.

Hızlı Etkili İnsan İnsülini Analogu Karışımı

Hem hızlı etkili hemde orta etkili insan insülin  analogu karışımıdır. Karışımdaki hızlı etkili insan insülini analogunun etkisi daha kısa sürede başlar ve daha erken sonlanır. Bunun etkisi azalırken orta etkili insülin analogunun etkisi başlar. Bulanık görünümlüdür.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.