Anasayfa İletişim


SİGARA İLE AKCİĞER KANSERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI (P53 GENİ)

Sigaranın akciğer kanserine sebep olduğu biliniyor.Sigaranın akciğer kanserine nasıl sebep olduğunun kanıtı ise şöyle;
İnsan vücudundaki her hücrenin çekirdeğinde bulunan p53 geni ” genomun gardiyanı” olarak bilinir.Genom ,genetik bilgilerin yani DNA’nın teknik adıdır.Her gün,hücrelerimizin bir çoğundaki DNA kendisini kopyalar ve her gün bu kopyalama işlemi sırasında bazı hataların yarattığı yeni hücreler kanserlaşme potansiyeli taşır.p53 geninin ana görevlerinden biri,hücredeki bu değişiklikleri ve hataları temizlemektir.Dolayısıyla,görevini gereği gibi yerine getiremeyen bir p53 geni bir hücreyi, sonuçta da insan vücudunu kanser tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.
Tüm kanserlerin en az yarısında p53 geninin hasarlı olduğu tesbit edilmiştir.p53 geni sigara içen ve akciğer kanserine yakalananların yaklaşık %60 ‘ında çok özgül bir biçimde hasar görmektedir.Sigara dumanının bazı bileşenleri DNA’yla kimyasal olarak tepkimeye girer.Bu hasar gören DNA onarılmazsa,hasarlı DNA hücre bölünmesi sırasında kopyalanırken bu hatalar sistemin bir parçası haline gelir.Bu şekilde,normal gelişim denetimine yanıt veremeyen bir farklılaşmış hücre popülasyonu gelişebilir.Ve en sonunda kansere dönüşebilir.
California ve Texas’lı bilim adamları,1996 yılında sigara dumanında yüksek konsantrasyonlarda bulunan bir kanserojen olan “benzopiran” maddesinin p53 genine doğrudan hasar verdiğini kanıtlamak suretiyle,sigara ile akciğer kanseri arasındaki direkt bağlantıyı kurmuş oldular.Bu bilim adamları sigara dumanının kendine özgü işaretini p53 geninde bıraktığını gösterdiler. Sigaranın p53 genine hasar verdiği ve bunun akciğer kanserine sebep olduğu hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmış oldu.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.